Zaznacz stronę

FUNDACJA TEANO

Teano

Była filozofką, matematyczką i astronomką.

Założyłyśmy Fundację TEANO, by  podążać jej śladami.

Cele

Stawiamy na innowacyjne rozwiązania.  Działamy dla nauki, kultury, przedsiębiorczości, integracji i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zmiana.

#wynalazki #innowacje #nauka #człowiek #rozwiazanie #dasie!

Ludzie

W zespole są ludzie z różnymi pasjami, ale łączy nas jedno – projektowanie innowacyjnych przedsięwzięć!

Wybrane zrealizowane i realizowane projekty w tym innowacyjne i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Festiwal Nauki i Techniki Żory 2017

Festiwal Nauki i Techniki Żory 2018

Festiwal Nauki i Techniki Żory 2019

Jak na dłoni – Nauka, może być prosta 2020

Kosmos w naszym domu 2020

Konkurs ogólnopolski „Elektronika, by żyło się łatwiej” 2018 2019

Gala Finałowa – Elektronika, by żyło się łatwiej 2019

Elektronika, by żyło się łatwiej 2020

Elektronika, by żyło sie łatwiej 2021 online

Elektronika, by żyło sie łatwiej 2022

Międzynaronowe Targi Innowacji I Wynalazczości 2021-2022

Śląska Przestrzeń Innowacji. Projekt NIEOBCY 2021-2022 – EFS

Żory drugi dom – platforma dla obcokrajowców od 2020 –

Biznes lokalnie – platforma dla przedsiebiorców w czasach pandemii od 2020-

Żorska Strefa Przedsiębiorczości od 2018 –

Konsultacje z zakresu przedsiębiorczości od 2018 

Śniadania Biznesowe Subregionu Zachodniego od 2019 –

Nieobcy. Не чужой. Język polski dla integracji społecznej od 2019 –

Witaj w Żorach od 2020 –

Integracja Międzynarodowa 2019:  Polska<->Gruzja<->Ukraina<->Rosja<->Kazachstan 2019

Żory – drugi dom. Informator społeczny dla obcokrajowców 2019

Kulturalnie o nauce 2017

Cykl spotkań ze szkołami w ramach Festiwalu Nauki 2017

Inkubator przedsiębiorczości w technologii 3D – inkubatoronline.pl 2017 2018 EFS

Doradztwo z przedsiębiorczości w ramach projektu Akcja-Inkubacja 2017 2018 EFS

Konferencja naukowo-biznesowa z IT 2017

Konferencja naukowo-biznesowa z IT 2018 

Konferencja „Odkryj swój talent” 2018

Akademia Młodego Odkrywcy 2018

Akademia Młodego Odkrywcy 2019

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2018

Konferencja „Dualne kształcenie drogą do sukcesu” 2019

Organizacja Targów Dziecięcych wraz lokalnymi przedsiębiorcami 2019

Sztuka łączy pokolenia – spotkanie z J. Kantym Pawluśkiewiczem 2016

Niebanalne spotkanie ze sztuką i zdrowiem 2018

Larmo Fest 2017 2018

Projekt pilotażowy „Bezgraniczny” 2019

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy 2018  –

inne – dostępne na naszym blogu

Współpraca

Fundacja współpracuje z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Khana i 42 jednostkami badawczymi i naukowymi z całego kraju na podstawie porozumienia SPIN – platformy współpracy instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji nieformalnej. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, NGO oraz grupami nieformalnymi. Znajdujemy się w bazie: ekspertki.org

Nasze przedsięwzięcia (Festiwal Nauki i Techniki) są objęte patronatami honorowymi Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pana Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty.

https://www.youtube.com/watch?v=MBrI7bxc42E

http://telewizjatvt.pl/by-zylo-sie-latwiej/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xb_GDnrYW9g&fbclid=IwAR385Jg3XiGCPTzRHmx65eoJs4UZMnDsPMWbVDrOpy5uR_dGmnoOEtGHfOU

https://www.youtube.com/watch?v=esqfNSn7sr8&t=1s

Referencje, listy intencyjne
 
Notki prasowe
Outsourcing specjalistów ds. programów
Wyszukiwarka dotacji
Wyszukiwarka dotacji MIiR – dofinansowania z EFS zasięg krajowy

NGO – dofinansowania dla organizacji pozarządowych

Wyszukiwarka RPO WSL – dofinansowania z EFS zasięg regionalny

Informacja Europejska dla młodzieży

Strefa plakatów
Blog
Zapraszamy na nasz BLOG
RODO
Szanowni Państwo, na podstawie Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Fundacja TEANO z siedzibą w Żorach

dane kontaktowe: os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, e-mail: fundacjateano@gmail.com,              

tel. 666 340 956

 

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, księgowe, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

KONTAKT

Fundacja TEANO
Żory 44-240, os. Sikorskiego 52

tel. 666 340 956
REGON: 364694957
NIP: 6511719942
KRS: 0000622920

Numer rachunku BGZ BNP PARIBAS S.A. : 55 1600 1462 1830 0948 0000 0001

Email: fundacjateano@gmail.com      biuro@teano.org.pl

Zarząd:

Ewa Kubicka – Prezes
Natalia Figiel – Wiceprezes