Zaznacz stronę

FUNDACJA TEANO

Teano

Była filozofką, matematyczką i astronomką a założycielki Fundacji TEANO podążają jej śladami.

Cele

Chcemy popularyzować naukę, by była dla wszystkich łatwa. Chcemy uczyć przedsiębiorczości, wyzwalając potencjał w ludziach. Chcemy promować wynalazczość i innowacje, podpowiadając nowe rozwiązania. Tworzymy nowy wymiar kultury – kultura społeczna, oparta na wiedzy. To kawał …dobrej sztuki!

Ludzie

Jesteśmy zespołem ludzi z różnymi pasjami, ale łączy nas jedno – projektowanie innowacyjnych przedsięwzięć!

Wybrane zrealizowane i realizowane projekty w tym innowacyjne i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Współpraca

Fundacja współpracuje z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Khana i 42 jednostkami badawczymi i naukowymi z całego kraju na podstawie porozumienia SPIN – platformy współpracy instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji nieformalnej. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, NGO oraz grupami nieformalnymi. Znajdujemy się w bazie: ekspertki.org

Nasze przedsięwzięcia (Festiwal Nauki i Techniki) są objęte patronatami honorowymi Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pana Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty.

http://telewizjatvt.pl/by-zylo-sie-latwiej/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xb_GDnrYW9g&fbclid=IwAR385Jg3XiGCPTzRHmx65eoJs4UZMnDsPMWbVDrOpy5uR_dGmnoOEtGHfOU

 

 

 

Referencje, listy intencyjne

 

 

Notki prasowe
Outsourcing specjalistów ds. programów
Wyszukiwarka dotacji

Wyszukiwarka dotacji MIiR – dofinansowania z EFS zasięg krajowy

NGO – dofinansowania dla organizacji pozarządowych

Wyszukiwarka RPO WSL – dofinansowania z EFS zasięg regionalny

Informacja Europejska dla młodzieży

 

 

 

Strefa plakatów

Blog

Zapraszamy na nasz BLOG

RODO

Szanowni Państwo, na podstawie Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Fundacja TEANO z siedzibą w Żorach

dane kontaktowe: os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, e-mail: fundacjateano@gmail.com,              

tel. 666 340 956

 

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, księgowe, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

KONTAKT

Fundacja TEANO
Żory 44-240, os. Sikorskiego 52

tel. 666 340 956
REGON: 364694957
NIP: 6511719942
KRS: 0000622920

Numer rachunku BGZ BNP PARIBAS S.A. : 55 1600 1462 1830 0948 0000 0001

Email: fundacjateano@gmail.com      biuro@teano.org.pl